วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

วิธีสอนการแก้ปัญหาที่ดี ไม่เพียงแต่สอนให้นักเรียนได้คำตอบเท่านั้น แต่ควรสอนให้นักเรียนได้เห็นแบบรูป(Pattern) ของการแก้ปัญหาด้วย

1 ความคิดเห็น:

  1. ตัวอย่างกิจกรรม สอดรับกับแนวทางการสอนเลยครับครูชาญ
    บันทึกดีมากครับ ของผมยังจับทางไม่ถูกเลย..

    ตอบลบ